Ansvarlig virksomhet

Vi tar vårt ansvar for de miljøer og samfunn vi opererer i meget seriøst. Vi mener at ansvarlighet har en positiv innflytelse på profitt, avkasting til aksjonærene, rykte og vekst.

I våre øyne er høy standard for ansvarlighet forenelig med virksomhetens vekst og effektivitet. Vi legger særlig vekt på å sikre at håndtering av sosiale, miljømessige og økonomiske spørsmål er i overensstemmelse med den overordnede ledelse av virksomheten.


Vårt engasjement i ansvarlig virksomhet starter med The IMI Way. Dette omfatter måten vi handler på, ser ut, oppfører oss, utvikler og løpende forbedrer oss.

The IMI Way er drivkraft for ansvarlig vekst og understøtter direkte våre ansvarlige forretningsmessige prioriteringer:

  • Helse og sikkerhet
  • Vi understøtter våre kunders ansvarlige, forretningsmessige prioriteringer
  • Supply chain risikostyring
  • Energieffektivitet og CO2 styring

Helse, miljø og sikkerhet

Våre aktiviteter som omfatter produksjon, lager, kontor, service, salg og produktutvikling betyr at sikkerhet, sunnhet og miljømessig ansvar er høyt prioriterte oppgaver. Våre prinsipper forplikter oss til å fokusere på sikkerhet, sunnhet og velferd for alle medarbeidere og dessuten minimere vår påvirkning av det globale og lokale miljø. Vi vil ikke gå på kompromiss med disse viktige oppgaver.


Mer informasjon

Finn ut mer om The IMI Way og vår adferdskodeks.

Finn ut mer

Tast dine detaljer nedenfor