Sekretesspolicy


Säkerhet/personliga uppgifter

Norgren Limited Privacy Policy

Uppd Juni 2012

Denna hemsida underhålls av Norgren Limited ("vi eller oss"). Genom användande och besök av vår hemsida samt delge oss din personliga information så ger du oss ditt samtycke till att använda din personliga information såsom beskrivet i denna Privacy Policy.

Vi respekterar våra användarna av vår hemsidas privatliv och när du väljer att tillförse oss med information rörande dig själv, så ålägger du oss att agera på ett ansvarsfullt sätt. Denna Privacy Policy innehåller viktig information hur vi använder oss av din privata information.

Vilken information samlar vi?

Vid olika tillfällen kan vi begära att du förser oss med personlig information. Generellt efterfrågas denna information när du vill att vi skall tillhandahålla information eller service till dig. Vi kan komma att samla ihop följande information om dig:

 • Namn
 • Adress
 • E-mejl adress
 • Telefon nummer
 • IP adress (en unik identifiering för din dator eller annordning)
 • Företags detaljer
 • Anställd

Den information som du kan komma att utlämna till oss i kommentars fönster eller när du använder "Live Chat" funktionalitet.

Hur använder vi oss av detta?

Vi kommer att använda oss av denna information på följande sätt:

 • för att förse dig med information som du kan ha efterfrågat tex. katalog;
 • för att kunna skapa ditt användar-id, inköps konto;
 • för att slutföra din order;
 • Om du placerar en order och /eller öppnar ett inköps konto hos oss så kommer vi att använda din personliga data för affärs kontroll mot internationella förbjudna och nekade parts listor;
 • för att informera dig via post, mejl eller via telefon;
 • för träning, kvalitetskontroll och för förebyggande personal säkerhet; och
 • från tid till tid när vår hemsida möjliggör att du kan använda "Instant Messenger Service" kallad "Live Chat".

När "Live Chat" är tillgänglig, detta tillåter dig att skicka meddelande till en av vår personal så de kan svara på dina förfrågningar och tillhanda hålla information i real tid. När du använder dig av "Live Chat", så lagras tredje parts "Cookies" på din dator för att servicen skall kunna fungera. När du skickar ett meddelande till vår personal, så kommer tredje part och Norgren läsa informationen som kan innehålla information som du har tillsänt om dig själv.

För hur vi använder insamlad information som använder "Cookies" och liknande teknologi vänligen se stycket om "Cookies" här under.

Låter vi tredje part ta del av din information?

Vi kan sända den personliga informationen till andra företags grupper, sammarbetspartner och tredje part som hjälper oss bearbeta dina personliga information såsom denna "Policy" förskriver.

Vi kan komma att visa din personliga information om vi eller någon av våra tillgångar är föremål för försäljning eller liknande företags transaktioner. Vi vill försäkra om att tredje part som får ta del av din personliga information avkrävs tystnadsplikt skall hantera det konfidentiellt.

För det fall att vårt företag säljs kan köparen endast hantera din personliga information i överensstämmelse med denna Policy. Vi kan komma att visa personlig information till tredje part när vi har skäligen tror oss vara skyldiga genom lagstiftning eller för att undersöka, förebygga, eller agera rörande misstänkta eller förbjudna aktiviteter.

Hur använder vi din information i syfte för marknadsföring?

Vi kan komma att dela din information med affärspartners, tredje parts leverantörer vår koncern grupp med syfte att marknadsföring eller vi kan skicka dig information från andra organisationers speditionsavdelningar. Vi kan komma att kontakta dig via post, telefon, e-mejl eller andra elektroniska meddelande service med erbjudande om produkter, service eller information som kan vara av interesse för dig. Genom att tillhandahålla oss med dina kontaktuppgifter så samtycker du till att vi kontaktar dig via dessa metoder med anledning av erbjudande. Om du inte vill ha denna information från oss eller våra affärspartners mer än på hemsidan som du har begärt information ifrån vänligen kontakta oss genom att använda informationen härunder.

Vart skickar vi din information?

Vi är ett globalt företag och därför kan vi komma till att skicka din personliga information till länder världen över inklusive USA och andra länder utanför Europa. Vi kommer, där det är nödvändigt, ikraft sätta de säkerhetsskydd som är nödvändiga för att tillförse att din information är skyddad.

Hur länge lagrar vi din information?

Vi kommer att förvara din information för en skälig tidsperiod uppsatt i denna "Privacy Policy" och kan komma att delas med vår service leverantör och agenter.

Cookies

Vad är en "Cookies"?

Vi kan komma att använda information som erhållits från "Cookies" eller liknande teknologi. "Cookies" är textfiler som innehåller små mängder med information som kan laddas ner till din dator eller enhet när du besöker hemsidan. Vi kan igenkänna dessa "Cookies" vid efterföljande besök och de tillåter oss att komma ihåg dig.

"Cookies" kommer i många olika former, vi tar upp de vanligaste typerna härunder:

Första och tredje -parts cookies - om en "cookie" är första parts eller en tredje parts "cookie" avgör den bestämmande domänen. Första -part "cookies är de som anges av hemsidan som besöks av användaren, hemsidan som visas i URL rutan tex. store.norgren.com/se. Tredje part "cookies" är "Cookies" som anges av hemsidan utan att användaren besöker hemsidan. Om en användare besöker en hemsida och en entitet skickar en "Cookie" genom denna hemsida så blir det en tredje parts "Cookie".

Tex på vår hemsida så kan du se några "Cookies" som inte är relaterade till oss. Om du besöker vår hemsida som innehåller inbäddad media, som tex Youtube eller Vimeo, så skickar dessa genom våran hemsida en "Cookie" och detta är en tredje parts "Cookie".

Medan du använder "Live Chat" feature på vår hemsida när den är tillgänglig, tredje parts kan placera en "Cookie" på din dator för att möjligöra denna service.

Ihållande "cookies" – dessa "cookies" kvarstår på en användares dator för en tidsrymd som är fastställd i "cookien". De aktiveras varje gång som användaren besöker hemsidan som skapade "cookien".

Sessions "cookie" – dessa "cookies" tillåter webmasters för hemsidan att följa användaren som besöker hemsidan under dess besök med webbläsaren. En webbläsarsession startar när användaren öppnar ett webbläsar fönster och slutar när man stänger webbläsarfönstret.

Vad använder vi "cookies" till?

"Cookies" faller in under en eller flera av som nämns här under. Denna hemsida använder "cookies" som faller under dessa kategorier nämnda härunder: Kategori 1 (helt nödvändiga), Kategori 2 (prestanda) och Kategori 3 (funktionalitet). Vi använder oss inte av sökande eller annonserande "cookies" på vår hemsida.

1. Strikt nödvändiga "cookies"- Dessa "cookies" möjliggör den service som du specifikt har efterfrågat

Dessa "cookies" är nödvändiga för att du skall kunna förflytta dig runt på hemsidan och använda dess funktionalitet, såsom ansluta till säkra områden på hemsidan. Utan dess "cookies" skulle vissa funktioner inte vara möjliga. Vi använder dessa typer av "cookies" för att tillhandahålla en inköps korg i vår websstore.

2. Prestanda "cookies"- Dessa "cookies" samlar information om hemsidor som man besökt

Dessa "cookies" samlar information om hur användare använder en hemsida, tex. vilka sidor som användare besöker ofta, och om de ger felmeddelande från hemsidor. Dessa "cookies" samlar inte information som identifierar en besökare. All information som dess "cookies" samlar är aggregerad och därför anonym. Den används endast för att förbättra hur en hemsida fungerar. Vi använder Google Analytics som använder prestanda "cookies" för att tillhandahålla information hur hemsidan fungerar.

3. Funktions "cookies" – Dessa cookies kommer ihåg val du gör för att förbättra din upplevelse

Dess "cookies" tillåter hemsidor att komma ihåg val som du gör och tillhandahålla förbättringar, av personliga features. Tex. en "cookie" används för att komma ihåg dig och du har loggat in under en tidigare session. Dessa "cookies" kan även användas för att komma ihåg om du ändrat text storleken, fonterna och andra delar av hemsidan som du kan göra personliga inställningar på.

Kontroll av "cookies"

Om du vill radera någon "cookie" som redan finns på din dator eller enhet, vänligen se instruktionerna för din fil hanterings mjukvara för att lokalisera filen i din katalog som lagrar "cookies". Om du vill sluta att lagra "cookies" som lagras på din dator i framtiden, vänligen se hur webbläsarens tillverkar instruktioner genom att klicka hjälp i din webbläsar meny. Vidare information om "cookies" är tillgänglig på www.allaboutcookies.org (vänligen var uppmärksam på att denna hemsida använder "cookies) Genom att radera "cookies" eller sätta dessa ur funktion så kan det bli så att visa områden inte går att få tillgång till på vår hemsida.

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida länkar till tredje parts hemsidor vilka vi inte underhåller eller står bakom. Dessa hemsidor kan innehålla "cookies" och samla din personliga information i enlighet med deras egen "privacy policies". Denna "privacy pollicy" omfattar inte tredje parts hemsidor och vi är inte ansvariga för ändamålet hur de används.

Få kopior av din information

Du är berättigad att fråga efter en kopia för den information vi lagrar om dig(för vilken vi får debitera en liten avgift) och för att få felaktigheter korrigerade i din information. Vänligen kontakta oss genom att använda informationen nedan.

Hur du ändrar dina val och hur du kontaktar oss

Om din personliga information ändras, och du inte vill att vi skickar dig informationen som du har efterfrågat eller om du har några förfrågningar om hur vi använder din personliga information, vänligen kontakta oss på info@norgren.se.

För kvalitetskontroll, träning och personalens säkerhet, kan vi komma att övervaka och spela in dina samtal med oss och "Live Chat" service (när denna är tillgänglig).

Förändringar i denna "Privacy Policy"

Vi reserverar oss för rätten att vid vårt val, ändra, modifiera, lägga till eller avlägsna delar från denna "privacy policy" när vi så önskar så du uppmanas att från tid till annan kontrollera denna "privacy policy". Vänligen se nedan för ett sammandrag av alla större förändringar som är gjorda.